دی کلسیم فسفات

از مهمترین منابع فسفر و کلسیم در جیره طیور می باشد که به فراوانی در جیره دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد. میزان فسفر موجود در این محصول حداقل 18% و میزان کلسیم آن حداقل 21%  می باشد و میزان عناصری همچون فلور در حداقل میزان خود (18/0%) قرار دارد. در زیر جدول آزمایشات محصول بیان شده است.

 

جدول آنالیز محصول دی کلسیم فسفات

مورد

اختصاصات

نتایج آزمایش

رنگ

پودر روشن یا سفید

مطابقت دارد

ظاهر

گرانول یا پودر

مطابقت دارد

بو

بی بو

مطابقت دارد

رطوبت

حداکثر 3%

67/0%

میزان مواد نا محلول در اسید کلریدریک

حداکثر 5/1%

58/0%

کلسیم

25-21%

1/24%

فسفر

19-17%

2/18%

فسفر محلول در اسید کلریدریک 2%

حداقل 85%

94%

فسفر محلول در سیترات آمونیوم

حداقل 85%

92%

فلور

حداکثر 1800 PPM

1200 PPM

اسیدیته

حداکثر 8

4/6

سرب

حداکثر 45 PPM

10 PPM

کادمیوم

حداکثر 35 PPM

8 PPM

آرسنیک

حداکثر 60 PPM

8 PPM

مس

حداکثر 45 PPM

7 PPM

 

 

     آدرس ما:    

شماره تماس:

   تهران، میدان ونک ، خیابان ونک ،

برج آسمان ، طبقه 11 ، واحد 1105  

           

       91009040 021

 91009050 021