ویتامین B9

اسید فولیک جزء ویتامین های محلول در آب و ضروری برای طیور می باشد. این ویتامین بخشی از سیستم آنزیمی در متابولیسم کربوهیدرات است و به دلیل نقش آن در ساخت مواد ژنی در تقسیم سلولی بافت های مولد همچون استخوان ها دارای نقش مهمی می باشد.

مهمترین فرایند هایی نیازمند اسید فولیکدر طیور عبارتند از

-          اسید فولیک برای ساخت اسید های نوکلئیک لازم جهت تقسیم سلول و کارکرد های آن ضروری است

-          ضروری جهت ساخت برخی از پروتئین های بدن طیور

-          ضروری جهت حفظ کارکرد دستگاه ایمنی طیور

-          نقش در بلوغ گلبول های قرمز خون و خونسازی

 

شرکت ستاره کیان ایرانیان اسید فولیک را از کشور فرانسه وارد می نماید.

 

     آدرس ما:    

شماره تماس:

   تهران، میدان ونک ، خیابان ونک ،

برج آسمان ، طبقه 11 ، واحد 1105  

           

       91009040 021

 91009050 021