باسپرو

پری­بيوتيک­ها ترکيباتی هستند که بوسيله آنزيم­های دستگاه گوارش هضم نمی­شوند و مورد متابوليسم بدن حيوان قرار نمي­گيرند، بلکه به­عنوان ماده اوليه (سوبسترا) به مصرف باکتری­های مفيد دستگاه گوارش رسيده، سبب افزايش جمعيت آن­ها می­شوند. باسپرو عصاره خشک شده حاصل از تخمير آسپرژيلوس خوراکی (Dried, Extracted Aspergillus Meal Fermentation Solubles) است که فاقد سلول زنده بوده و از طريق مکانيسم­های مختلف باعث بهبود عملکرد دام می­شود. از آن جمله می­توان به موارد ذيل اشاره کرد:

افزايش تعداد کل ميکروب­های غير هوازی شکمبه و باکتری­های تجزيه کننده سلولز و به دنبال آن افزايش pH شکمبه و حذف اکسيژن اضافی از آن، اين تغييرات باعث بهبود هضم فيبر در شکمبه می­شود.

بهبود تخمير شکمبه از طريق جلوگيری از تجمع اسيد لاکتيک حاصل از تغذيه جيره­های پرکنسانتره، به عبارت ديگر به واسطه عرضه منبعی از اسيد ماليک، جذب اسيد لاکتيک توسط ميکروب­های استفاده کننده اسيد لاکتيک مثل سلنوموناس رومينانتوم و مگاسفرا السدنی افزايش می­يابد (افزايش نسبت اسيد استيک به اسيد پروپيونيک).

افزايش جريان پروتئين ميکروبی از شکمبه به روده                                                                              

  آناليز باسپرو

تقويت رشد قارچ­های موجود در شکمبه و به دنبال آن بهبود هضم فيبر و افزايش مصرف خوراک

کمک به سازگار شدن سريع­تر شکمبه از جيره دوره خشکی به جيره ابتدای زايمان

کاهش ناهنجاری­های متابوليک مانند نفخ (Bloat) و ايستايي شکمبه (Ruminstatis)

افزايش حجم شکمبه به علت وجود فيبر ميسليا و به دنبال آن افزايش مصرف خوراک

نتايج برخی تحقيقات علمی روی باسپرو:                                                                        

- افزايش توليد شير به ميزان 0.72 ليتر در روز در مقايسه با گروه کنترل (Lopez et al, Mexico)

- بهبود عملکرد توليدی گاوهای تحت استرس گرمايي (J. Dairy Guide, 1992. 9: 47-51)

- بهبود عملکرد توليدی و فاکتورهای فيزيولوژيک در گاوهای تحت استرس گرمايی (Egyptian J. Anim. Prod. 33(4) 1996)

- افزايش 15 درصدی قابليت هضم مواد خشبی و توليد VFA در آزمايشات In Vitro (Illinois University Research Center)

- افزايش مصرف خوراک، اضافه وزن روزانه و راندمان مصرف خوراک در گاو گوشتی (Appleton et al, England)

- افزايش توليد شير به ميزان 379 کيلوگرم در طول 14 هفته (A Dairy Farm Test, Sukabumi; Indonesia)

ميزان مصرف باسپرو:

گاو شيرده، گاو گوشتی و اسب:  20 تا 30 گرم در روز به ازاي هر راس يا 2 تا 5 کيلوگرم در هر تن کنسانتره 

گوسفند و بز:  15 تا20 گرم  در روز به ازاي هر راس

نحوه عرضه و ويژ­گي­های تجاری باسپرو:

 

کيسه­ های 25 کيلوگرمی با 4 لايه پروپيلن کامل، قابليت نگهداری حداقل 3 سال و قابل مصرف در انواع خوراک­های پلت و اکسترود شده.

 

مواد مغذی

درصد

پروتئين

17.5

چربی

1

الياف (فيبر ميسليا)

38

خاکستر

9

رطوبت

9

کربوهيدرات

25.5

کبالت

0.004

يد

0.01

فلوئور

0.0012

کل

100

 

 

 

این مجموعه به عنوان حلقه نهائی اقدامات گسترده ای برای اخذ پروانه زنجیره تولید با ظرفیت 10080 تن گوشت مرغ انجام داده و در اواخر سال 1395 موفق به این مهم گردید. تاکنون مقادیر قابل توجهی گوشت مرغ تحت این فرایند تولید و به بازارهای مصرف محلی (بیرجند و مشهد) رسیده است. آخرین اقدامات برای ثبت برند طعم خوش سلامت انجام یافته است و از این پس گوشت مرغ با استانداردهای زنجیره تولید به بازار عرضه می شود و با برند طعم خوش سلامت در اختیار هم میهنان عزیز قرار خواهد گرفت. امید است با توجه به ویژگی هایی که فرایند یکپارچه تولید و همچنین مزایایی که برای مصرف کننده دارد، مرغی کاملا بهداشتی، قابل رهگیری و با قیمت مناسب در دسترس مردم گرامی و شریف مان گردد.      

 

 

     آدرس ما:    

شماره تماس:

   تهران، میدان ونک ،           

  خیابان ونک ، برج آسمان ،

  طبقه 11 ، واحد 1105  

           

      88652744 021   

     88652745 021

     88652746 021